Återkommande årliga aktiviteter

Varroatåget – ”Myrsyrepilen”

Bekämpning av varroa med hjälp av myrsyra. Detta sker samordnat över hela Lidingö för att minska varroaspridning effektivt. Föreningen står för medlemmarnas kostnader och kommer och hälsar på kupor med verktyg och myrsyra. En trevlig och bifrämjande aktivitet som skapar gemenskap i föreningen. Vanligtsvis förannonserad till slutet av Augusti. Medlemmar som själva besörjer varroabekämpning gör minst en bekämpning då (synkront med föreningen för bästa resultat). Som bonus har ibland föreningen lyckats få med sig bitillsyningsmannen/-kvinnan som gör en snabb genomgång av föreningens medlemmars kupor.

Varroatåget – ”Oxalsyreexpressen”

Bekämpning av varroa med hjälp av oxalsyra. Detta sker samordnat över hela Lidingö för att minska varroatrycket i vinterkupan. Föreningen står för medlemmarnas kostnader och kommer och hälsar på kupor med verktyg och oxalsyra. En trevlig och bifrämjande aktivitet som skapar gemenskap i föreningen. Denna aktivitet sker vanligtvis i mitten av december då yngelproduktionen måste vara förbi.

Honungsbedömning

En formell honungsbedömning med godkänt resultat är ett krav för att kunna beställa SBR:s etiketter. Möjlighet att få honungen bedömd erbjuds vid två tillfällen, tidig och sen höst.

Vi provsmakar även medlemmarnas (frivilliga) bidrag i föreningens tävling om godaste honungen. Den kan ha producerats var som helst och ha vilken konsistens som helst. Medlemmarnas röstning avgör prispallen.

Insamling av årsrapporten

Vi summerar biåret med antal kupor vid ingång och utgång av biåret. Vi noterar också död av alt. förlorat bisamhälle. Ett lite tråkigt men ack så viktigt bidrag i forskningen om bihälsa.

Länk: Vad vi som biodlare gör under året i stort